Izveštaj Milana Miladinovića sa Evropskog Univerzitetskog prvenstva