Nikola Majstorović održao seminar trenerima u Nišu